पूर्व कार्यकारीहरु

PDFPrintE-mail

 

सहदेव प्रसाद श्रेष्ठ
पुर्व कार्यकारी अधिकृत

पुरुषोत्तम सापकोटा
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः२०६९।१।३१—२०७०।९।४

रामकृष्ण उप्रेती
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः२०६८।९।६—२०६९।१।२७

कृष्ण प्रसाद जैसी
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः२०६८।४।१७—२०६९।९।१

 

टेक राज अर्याल
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः२०६७।८।१५—२०६८।४।८

रामकृष्ण उप्रेती
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः२०६५।१०।२—२०६७।८।१३

 

दुर्गाभक्त शर्मा ढकाल
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः २०६४।५।६—२०६५।१०।५

खरुदेव चुडाल
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः २०६३।४।१७—२०६४।५।४

चक्रपाणी शर्मा
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः २०६१।१।१७—२०६३।४।५

भगवान अर्याल
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
मितिः २०५९।१।२२—२०६१।१।४

दुर्गाभक्त शर्मा ढकाल
कार्यकारी अधिकृत
मितिः २०५५।५।१७—२०५९।१।२३

 

शिवदत्त भट्टराई
कार्यकारी अधिकृत
मितिः २०५४।४।८—२०५५।८।४

 

लक्ष्मी प्रसाद थपलिया
स्थानान्तरीत गा.वि.स.सचिव
मितिः २०५४।४।१—२०५५।४।८