सामाजिकीकरणको अवस्था

PDFPrintE-mail

 • नगरपालिकाको प्रत्येक गतिविधिहरुमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागीताको लागि प्रत्येक घरधुरी समेटिने गरी नागरीक संजालको रुपमा टोल विकास संस्थाहरु गठन भई क्रियाशिल रहेका छन् ।
 • नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने जाती, जनजातिहरु : ब्राम्हण, क्षेत्री, थारु, गुरुगं, नेवार, तामागं, दराई कुमाल, चेपागं, दमाई, सार्की, कामी, सन्यासी, मुस्लिम, मुसहर, कुर्मी, राई, मगर आदि । 
 • टोल विकास संस्था संख्या :१९२

       वडा नं.    टो. वि. सं     |    वडा नं.    टो. वि. सं

         १        -   १७          |      ८          -  २०       
         २        -   १६          |      ९          -  १४
         ३        -   १५          |      १०        -  १८
         ४        -   १३          |      ११        -  १४
         ५        -   १९          |      १२        -  ११
         ६        -   ८            |      १३        -  १५
         ७        -   १२          |       

 • प्रत्येक वडामा वडास्तरीय टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन भएको ।
 • नगरस्तरीय टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन भएको ।
 • आ.व. ०६५ / ०६६ को नगरपरिषदबाट टोल विकास संस्था समन्वय समिति संचालन निर्देशिका स्वीकृत
 • नगरस्तरीय शहरी गरीबी न्युनिकरण कार्यक्रम संचालन समिति गठन भएको ।
 • नगरस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन समिति गठन ।
 • नगरस्तरीय सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र सिफारीस समिति गठन ।
 • आ.व. २०६६–३–२६ को नगरपरिषदबाट बालबालिका सम्बन्धी कार्य सञ्चालन निति स्वीकृत
 • आमा समुह : ५ वटा
 • महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका १९ जना
 • सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ मासिक भत्ता रकम बुझ्ने संख्या : १६८६ ( आ.व. २०६६ / ०६७ )