खानेपानी / विद्युत

PDFPrintE-mail

नगरक्षेत्र भित्र खानेपानी सेवालाई खानेपानी उपभोक्ता समिति मार्फत वितरण प्रणाली संचालनमा रहेको छ ।

  • उपभोक्ता समितिद्वारा वितरीत धारा संख्या ४३६३
  • सार्वजनिक टयुवेल: ३३६
  • ढकन सहितको ईनार: ३० वटा
  • लाभान्वीत घरधुरीहरु: ७२२८
  • पानीका अन्य स्रोतहरुमा: १५० कि.मी. निजी र सार्वजनिक पाईप लाईनहरु छन्
  • निजी पाईप लाइनहरु: ५९७८ घर धुरीमा व्यवस्था गरिएको
  • सार्वजनिक वितरीत धाराहरु: ११५, लाभान्वित उपभोक्ताहरु: ३२१५
  • विद्युत प्रसारण लाईन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन : ६६२२ ( घरमा जोडिएको लाइन )
  • सडक बत्ति संख्या – न.पा. द्वारा जडित ) ३२०० वटा