सरसफाइ तथा सामुदायिक विकास

PDFPrintE-mail

  • दैनिक फोहोर निष्कासन : १० मे. टन

  • दैनिक फोहोर विसर्जन : ४ मे. टन

  • संलग्न कर्मचारी संख्या : १६ जना

  • उपकरण : टिपर : १, ट्रयाक्टरः १, ग्रेडर : १

  • उत्पादित फोहोर व्यवस्थापन : सामुदायिक वन सिसौघारीको जंगल क्षेत्र नजिक खाल्डो खनी दैनिक ढुवानीगरी पुर्दै गरिएको ।

  • ल्याण्डफिल्ड साइड : न.पा.ले ५ विघा जमिन खरिदगरी कार्य अघि बढाउने प्रक्रृयामा ।

  • फोहोर संकलन कार्य : हाल न.पा. आफैले संकलन गर्ने गरेको (निजी क्षेत्रको साझेदारीमा संकलन गर्ने सोच रहेको )

  • सार्वजनिक सौचालय : १ (वडा नं. १, सौराहा चोक )

  • सामुदायिक शौचालय : ५