सुचना तथा सञ्चार

PDFPrintE-mail

  • टेलिफोन लाइन क्षमता : ३४५८

  • टेलिफोन सेवा प्रदायक : नेपाल टेलिकम, यूनाइटेड टेलिकम, स्पाइस नेपाल प्रा.लि., मेरो मोबाइल,

  • हुलाक : १

  • एफ.एम. रेडियो स्टेशन : २ ( रेडियो चितवन, रेडियो अर्पण )

  • नगर सुचना केन्द्र : रनपा कार्यालय

  • राष्ट्रिय साप्ताहि: २ (गामबेसीको खबर, साझा अभियान )

  • पाक्षिक पत्रिका : १ चितवन टाइम्स् ।